Search Vacancies - Magistrates Recruitment

Search Vacancies

Please search for Magistrate roles in your area below.

We regularly update our vacancies. If you don’t see any suitable locations, please register your interest to be the first to hear when vacancies in your area open up. In the meantime, make sure you’ve completed all the necessary preparation to apply outlined here – How to Volunteer – Magistrates Recruitment. For applications to the criminal court, this involves undertaking two court observations.

Chwiliwch am rolau ynadon yn eich ardal isod.

Rydym yn diweddaru ein swyddi gwag yn rheolaidd. Os nad ydych yn gweld unrhyw leoliadau addas, cofrestrwch eich diddordeb i fod y cyntaf i glywed pan fydd swyddi gwag yn eich ardal yn cael eu hysbysebu. Yn y cyfamser, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cwblhau’r holl waith paratoi angenrheidiol i wneud cais fel yr amlinellir yma – Sut i Wirfoddoli – Recriwtio Ynadon. Ar gyfer ceisiadau i’r llys troseddol, mae hyn yn golygu cynnal dau arsylwad yn y llys.