Search Vacancies - Magistrates Recruitment

Search Vacancies

Please see below list of live vacancies for magistrate roles.

Vacancies are regularly updated. If you don’t see any available roles in suitable locations, please register your interest to be the first to hear when vacancies in your area open.

You can find details of planned upcoming recruitment campaigns in our Advisory Committee recruitment plan.

If you are applying for one of the below roles, or registering your interest for future roles, make sure you have completed all the necessary preparation to apply outlined here – How to Volunteer – Magistrates Recruitment. For applications to the criminal court, this involves undertaking two court observations.

Gweler y rhestr isod o agoriadau ar gyfer ynadon.

Mae’r rhestr o swyddi gwag yn cael ei diweddaru’n rheolaidd. Os nad ydych yn gweld unrhyw swyddi gwag mewn lleoliadau addas, cofrestrwch eich diddordeb i glywed gyntaf am swyddi gwag yn eich ardal.

Os ydych am wneud cais am unrhyw un o’r swyddi gwag isod, neu os ydych am gofrestru eich diddordeb ar gyfer swyddi gwag yn y dyfodol, sicrhewch eich bod wedi cwblhau yr holl baratoadau angenrheidiol cyn ymgeisio a amlinellir yma – Sut i wirfoddoli – Recriwtio Ynadon. Yn achos ceisiadau i’r llys troseddol, mae’n ofynnol arsylwi gwaith y llys ddwywaith.

Search our open magistrates vacancies